Den Haag koestert groene hoofdroutes

20 Dec 2008. De motie van de Haagse Stadspartij om de belangrijke bomenstructuren in de stad te versterken, is met algemene stemmen aangenomen.

 

Langs grachten en hoofdroutes meer groen

De gemeente Den Haag gaat bij het planten van bomen meer aandacht besteden aan de hoofdroutes, de grachten en de nieuwe wijken. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten op voorstel van fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij diende een voorstel in waarin wordt uitgesproken dat Den Haag de kwaliteit van z’n lanen moet koesteren. Dat gebeurde tijdens de bespreking van de ‘bomennota’ van wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Stadsbeheer). Hij krijgt 6,5 miljoen euro om de komende jaren 5000 bomen te planten. Dat is nodig omdat er als gevolg van bouwprojecten regelmatig bomen sneuvelen. Den Haag wil graag bekend staan als ‘groene stad’.

(Bron: AD/Haagsche Courant)

Motie Beplantingsplannen

De gemeenteraad van Den Haag op donderdag 18 december 2008 in vergadering bijeen ter bespreking van RV 232 inzake de Nota Haagse bomen: ‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’;

Constaterende dat

● Den Haag geroemd wordt om de kwaliteit van de stedenbouwkundige structuren en lanen waarbij de bomenbeplanting, die als samenhangend geheel wordt ervaren, een essentieel onderdeel is;
● in de nota Straatbomen uit 1989 expliciet beleid is ontwikkeld voor de kwaliteit van het straatbomenbestand langs 20 hoofdroutes;
● De bomennota kiest voor kwaliteit en diversiteit bij (her-)planten van bomen, maar geen specifieke aandacht geeft aan beplantingsplannen die onderdeel uitmaken van hoofdroutes en stedenbouwkundige structuren;

Overwegende dat door claims op de openbare ruimte van verkeer, kabels en leidingen en bebouwing de kwaliteit van het bomenbestand onder druk staat;

Van mening dat de Haagse kwaliteit van lanen en stedenbouwkundige structuren gekoestert en waar nodig versterkt dient te worden;

Verzoekt het college het straatbomenbestand langs de hoofdroutes in de uitbreidingswijken Wateringseveld, Ypenburg en Leidschenveen, het grachtenprofiel en de 20 voornoemde hoofdroutes te inventariseren, de raad hierover te informeren en met eventuele verbetervoorstellen te komen.

Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij

Karsten Klein
CDA