Deal or No Deal Schilderswijk?

Op donderdag 10 januari sprak de raadscommissie Samenleving over de Deal Schilderswijk, een impuls van 11 miljoen euro in het kader van de Krachtwijkenaanpak. Fatima Faid, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij, plaats hier grote vraagteken bij.

 

Voorzitter,

De Haagse Stadspartij ziet niets in deze Deal voor de Schilderswijk. Wat
in 2007 heel ambitieus is gestart, de zogenaamde Krachtwijkenaanpak, is
voor wat betreft de Schilderswijk uitgelopen op een fiasco. Leest u het
rapport maar van LPBL en Atlas voor Gemeenten dat in opdracht van de
gemeente Den Haag is opgesteld. De conclusie van dat rapport is
onthutsend: “Het effect van de wijkaanpak 1e fase is nihil.”
Kortom, de tientallen miljoenen die de afgelopen 5 jaar in de wijk zijn
gepompt zijn weggegooid geld geweest. Schandalig, en dan bestaat dit
college het om hier geen conclusies aan te verbinden. Integendeel, u gaat
gewoon op de oude voet verder en blijft geld rondpompen in de wijk. Leuk
voor de werkers en de instellingen. De bewoners schieten er helemaal niets
mee op. Deze deal is namelijk helemaal geen deal, dit is het zoveelste plan wat bedacht is zonder ook maar op een serieuze wijze de bewoners erbij te hebben betrokken.
De inspreker van de bewonersorganisatie heeft het net mooi verwoord.
Er zijn hoge verwachtingen gecreëerd in de wijk dat er nu wel
daadwerkelijk naar de bewoners geluisterd zou worden. Dat de kennis en kunde van de vele actieve mensen in de wijk als uitgangspunt zou worden genomen. Dat er nu eens out of de box en op een creatieve manier naar de vele problemen gekeken zou gaan worden.
In feite is er een ambtenaar komen vertellen wat dit college wil gaan doen. En dat moet dan serieus gezien worden als een deal tussen bewoners, professionals, ondernemers en de gemeente!

De Haagse Stadspartij wil geen deal, maar een New Deal Schilderswijk.
Een totale herijking van het beleid. Gebaseerd op de werkelijke noden van de
mensen in de wijk. Waarbij bewoners een serieuze partner zijn in de
opstelling van de New Deal. Zij zijn tenslotte de ogen en de oren van de wijk! De gevestigde orde van instellingen in de wijk heeft 6 jaar de tijd en
het geld gehad.

Er zit niets nieuws in dit plan. Het is voortmodderen op de bekende weg.
Behalve op het punt van de voorraad sociale woningen. Die moet terug van
72% naar 60%. Idioot natuurlijk, want de behoefte aan betaalbare woningen
is juist groot. Niet alleen in de Schilderswijk, maar in de hele stad.
Niet doen dus. Of wordt er gecompenseerd met andere wijken? Bijv. meer
betaalbare woningen in de Vogelwijk?

Voor wethouder Norder is de doelstelling een andere blijkens het volgende stukje uit AD/Haagsche Courant van 2011:

Een allochtonenstop voor wijken met te veel lage inkomens? Norder: “Ik
bereik hetzelfde door in die wijken te slopen en duurder bij te bouwen.
Dat werkt hartstikke goed. De Schilderswijk gaat, als dat betaalbaar is,
op de schop. Er komen meer koophuizen zodat de samenstelling van de
bevolking minder eenzijdig wordt.”

Het accent dient niet te liggen op slopen, maar op het bestrijden van
armoede, en in het tegengaan van de grote gezondheidsachterstanden! Armoede is de grootste probleemveroorzaker in deze wijken.

En wat een hypocriet beleid! Eerst allerlei voorzieningen wegbezuinigen in
de Schilderswijk. De bibliotheek, de gesubsidieerde banen, de kinderopvang
gesloten op het Oranjeplein, de wijk- en buurtcentra, het algemeen
maatschappelijk werk etc.. En dan nu ineens goede sier gaan maken met een
nieuwe impuls voor de Schilderswijk?

In de MKBA (maatschappelijke kosten- en baten analyse) staat dat deze Deal
voor de Schilderswijk alleen positief is voor de corporaties. De bewoners
gaan er zelfs op achteruit. Wat is dit voor waanzin? Waar zijn wij mee
bezig?

Kan de wethouder hier een antwoord op geen?

De spil in de New Deal tussen de bewoners en de gemeente zal de
wijkregisseur moeten worden. Kan het college aangeven op welke manier de bewoners betrokken worden bij het invullen van deze rol en het aantrekken van deze wijkregisseur?
Wat is precies het functieprofiel?
De Deal Schilderswijk gaat over een periode van 5 jaar. Echter in de
financiële bijlage wordt maar uitgegaan van 2 jaar, kan de wethouder dit
verklaren naar de bewoners toe?
Kan de wethouder uitleggen welke nieuwe impulsen en organisaties actief worden in de wijk om de 500 multi-problem gezinnen te gaan helpen?
Den Haag Op Maat en de Zichtbare Schakels zijn slechts loketten die doorverwijzen.

Kan de Wethouder aangeven wanneer en op welk termijn hij om de tafel gaat
zitten met bewoners om gezamenlijk tot een creatieve New Deal te komen?

Welke prestatie-afspraken zijn er gemaakt?
Wanneer wordt dit geëvalueerd?
We missen een serieus plan van aanpak mbt het tegengaan van
gezondheidsachterstanden, wanneer kunnen we dat verwachten?
Wat wordt bedoeld met Economie achter de voordeur?

Fatima Faid

Reacties:

1. Op 2013-01-13 15:23:21 schreef Hiek van Driel:

Geef Norder het boek: “De dag dat Peter de deur dicht timmerde”, van Albert Jan Kruiter en Clara Pels. Over een multi probleem gezin met zo’n 40 hulpverleners, met natuurlijk allemaal tegenstrijdige adviezen.