De Haagse Stadspartij stelt vragen over briefadressen bij daklozenloket

Vanuit de stad komen er verontrustende berichten van dakloze ouders die aangeven dat het onduidelijk is wanneer men wel of niet in aanmerking komt voor een briefadres.
Een veel voorkomende situatie is dat ouders met kinderen van adres naar adres verhuizen omdat men steeds maar korte tijd ergens kan verblijven. Inschrijven bij de verschillende adressen is vaak geen optie vanwege de kostendelersnorm of omdat de hoofdbewoner dit om andere redenen niet wil. Zonder postadres is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor toeslagen, uitkering etc. Ook is men dan niet verzekerd.

Dat men (soms kortdurend) logeert bij familieleden of vrienden is blijkbaar een reden om een briefadres te weigeren, met als gevolg dat deze ouders zonder voorzieningen in onze stad proberen te overleven. Zoals de hulp nu is georganiseerd is het bijna onmogelijk om ‘zelfredzaam’ te worden vanuit een situatie van dakloosheid zonder eerst in de daklozenopvang terecht te komen.

Fatima Faïd: “Maatwerk is nu meer dan ooit nodig in onze stad. We sturen mensen weg met onduidelijk informatie waardoor dakloze ouders nog verder in de problemen komen. We moeten niet nog meer kinderen in de daklozenopvang willen.”

Schriftelijke vragen: Verwarring uitvoering beleid briefadres
Indiener: Fatima Faïd (Haagse Stadspartij)

Datum: 2-3-2020

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Fatima Faïd (HSP) de volgende vragen.

1. Kan het college aangeven wie de doelgroep is van het daklozenloket?

2. Klopt het dat het daklozenloket geen briefadres verstrekt als bij de aanvrager geen sprake is van verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische hulpvraag, er geen traject bij een zorgaanbieder/instelling is en een plan van aanpak ontbreekt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Is ‘zelfredzaamheid’ een weigeringsgrond voor een briefadres van de gemeente?

4. Wat verstaat de gemeente in deze onder ‘zelfredzaamheid’?

5. Is dakloos zijn niet per definitie een status in je leven waarbij je op dat moment niet zelfredzaam bent?

6. Moeten mensen die om een briefadres van de gemeente vragen kunnen verifiëren dat ze in Den Haag verblijven? Zo ja, hoe kan men verifiëren waar men verblijft? Graag uitgebreid antwoorden.

7. Moet de aanvrager doorgeven op welk adres men verblijft? Ook wanneer de onderdakgever duidelijk heeft laten weten daar niet van gediend te zijn?

8. Is een inschrijving van een kind op een school in Den Haag onvoldoende verificatie?

9. Is een inschrijving bij een huisarts in Den Haag voldoende? Of een zorgtraject in een ziekenhuis in Den Haag?

10. Is regiobinding een voorwaarde voor het verstrekken van een briefadres door het daklozenloket?

11. Is het daklozenloket niet verplicht een briefadres te verstrekken aan mensen die in hun eigen netwerk geen briefadres kunnen krijgen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

12. Welke definitie van woonadres hanteert het college?

13. Komt dit overeen met de landelijke definitie?

14. Hoe gaat men in de praktijk om met ouders die geen briefadres krijgen omdat zij wel een woonadres zouden hebben?

15. Vindt u dit niet een precaire situatie?

16. Wat doet de gemeente om mensen die gezinnen onderdak geven en onderhouden te helpen?

17. Is het college met mij eens dat wanneer deze dakloze ouders maatwerk zouden krijgen bijvoorbeeld door wel een briefadres te krijgen, zij weer sneller zelfredzaam kunnen zijn omdat zij dan gebruik kunnen maken van allerlei gemeentelijke en landelijke voorzieningen die zonder briefadres onbereikbaar zijn?

18. Is het college met mij eens dat voorkomen dat deze gezinnen en kinderen in de noodopvang terecht komen het beste is voor de stad en de gezinnen zelf?

19. Is het college met mij eens dat de mensen die deze gezinnen tijdelijk opvangen in hun eigen woning daarvoor niet moeten worden gestraft door de toepassing van de kostendelersnorm?

20. Is het college met mij eens dat zoals de hulp nu georganiseerd is het bijna onmogelijk is gemaakt om ‘zelfredzaam’ te worden vanuit een situatie van dakloosheid zonder eerst in de daklozenopvang terecht te komen?

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.