Daklozendorp op een verlaten parkeerterrein moeten we niet willen

Op het parkeerterrein van het ADO stadion is het initiatief ‘Doneer een Stad’ bezig met het bouwen van ‘Coronadorp’ voor zieke dak- en thuislozen. Het initiatief wordt gedragen en gefinancierd door sponsors. 

Een week na de bekendmaking van het ‘Coronadorp’ reageren de Haagse straatdokters met verbijstering “‘Het is voor ons praktisch onmogelijk om daar te komen en ik kan daar dus geen zorg verlenen.’”, zegt een van de straatdokters tegen OmroepWest*.

Hoe en waar precies de medische zorg voor deze groep bewoners georganiseerd is blijft dan ook een groot vraagteken.

Fatima Faid: “Wie heeft er bepaald dat een leeg parkeerterrein een leefbare situatie voor zieke mensen is?’

Uit hetzelfde artikel blijkt dat de straatdokters, GGD én de wethouder al weken met elkaar in gesprek zijn over goede opvang van mensen die ziek worden en dakloos zijn. Echter de artsen, die onmisbaar zijn bij de zorg, moeten via de pers vernemen dat er een “Coronadorp”” buiten de stad wordt opgebouwd. Dit geeft de klunzigheid aan van het huidige beleid ten aanzien van de hulp en ondersteuning aan de daklozen in onze stad aan.

Een bijkomend probleem is dat er niet direct gebruik gemaakt kan worden van dit ‘dorp’ aangezien er nog meer sponsors moeten worden gezocht.

Het gaat nog weken duren voordat het zogenaamde ‘Coronadorp’ er staat.

*https://www.omroepwest.nl/nieuws/4034343/Haagse-straatdokter-verbijsterd-over-coronadorp-voor-daklozen-bij-ADO-stadion

 

Lees hieronder de schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen: Daklozendorp in Den Haag 

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 29 april 2020

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 21 april 2020 stond op de website van Omroep West het bericht dat het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion wordt ingericht als zorglocatie voor daklozen met corona klachten. 

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende vragen.

 

 1. Is het college op de hoogte van het nieuwsbericht van OmroepWest  d.d. 21 april 2020 met als titel‘’ Parkeerterrein ADO-stadion wordt coronadorp voor daklozen”?
 2. Zijn er al daklozen ziek geworden door het coronavirus? Zo ja, hoeveel zijn dat? Waar bevinden die zich nu?
 3. Volgens het bericht duurt het nog weken voordat de locatie klaar is, waar verblijven de zieke daklozen ondertussen?
 4. Wat zijn de kosten hiervoor?
 5. Wie betaalt voor het dorp? Hoe zijn de kosten verdeeld?
 6. Wie bepaalt of er op- of afgeschaald wordt? Wie bepaalt wanneer het dorp weer afgebroken wordt? 
 7. Welke instanties begeleiden de daklozen? 
 8. Wanneer is het dorp operationeel? En wie bepaalt dat een parkeerterrein met zieke mensen leefbaar is?
 9. Hoe komen de daklozen daar? 
 10. Worden andere locaties gesloten of afgeschaald als deze locatie open is? 
 11. Kunt u aangeven waar precies de randen van de stad zijn en of deze locatie hieraan voldoet?
 12. Naar welk ziekenhuis kunnen mensen gebracht worden?
 13. Hoe lang is de aanrijtijd daar naar toe? Is dit ook conform de protocollen in Den Haag?
 14. Als ze naar ziekenhuizen in Zoetermeer, Delft of Gouda moeten zijn daar dan afspraken over gemaakt? Welke?
 15. Gezien de afstand tot ziekenhuizen; Is er ook een medische post? Wie financiert dit en wat houdt dit concreet in?

 

Het initiatief Doneer een Dorp wordt gedragen en gefinancierd door een aantal sponsoren. 

 

 1. Welke relatie heeft de gemeente met het ondernemersinitiatief ‘DoneerEenDorp’
 2. Hoe is de samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Doneer een dorp en ADO Den Haag tot stand gekomen? Graag een uitgebreid antwoord. 
 3. Zijn er nog meer projecten in de stad waarbij zij betrokken zijn? Zo ja, welke?
 4. Welke afspraken zijn er verder nog gemaakt met de verschillende sponsors t.a.v toekomstige projecten?  
 5. Is het college met ons eens dat het erg onwenselijk is dat een sector die zo slecht bediend wordt met financiële zaken, namelijk de daklozenopvang, over te laten aan een ondernemersinitiatief?

 

Op 28 april 2020 verscheen er een artikel waarin een  Haagse straatdokter verbijsterd is over het ‘coronadorp’

 

 1. Is het college op de hoogte van het nieuwsbericht van OmroepWest  d.d. 28 april 2020 met als titel ‘’Haagse straatdokter verbijsterd over ‘coronadorp’ voor daklozen bij ADO-stadion”? 
 2. Klopt het dat de straatdokters niet in staat zijn om zorg te verlenen in het dorp omdat de afstand te groot is?
 3. Als de straatdokters geen medische zorg gaan verlenen wie gaat dan de medische zorg aan deze kwetsbare groep geven? Welke medici zijn er benaderd? 
 4. In het artikel wordt er aangegeven dat er op De La Reyweg al een hele ziekenboeg net klaar was. Klopt dit? Hoeveel kosten zijn hiervoor gemaakt? En door wie is dit betaald?
 5. In het artikel d.d. 28 april worden de signalen van overlast op Scheveningen als reden van de verhuizing genoemd. Klopt dit?
 6. Gezien het feit dat er nu in deze crisis veel meer mensen zijn opgevangen kunt u aangeven hoeveel extra fte u heeft laten inzetten. Hoeveel op hulpverlening en hoeveel op beveiliging? Graag per locatie gespecificeerd.
 7. Op welke manier gaat u garanderen dat met de verhuizing van de dakloze mensen van Scheveningen naar De La Reyweg er geen overlast veroorzaakt wordt in de kwetsbare wijken Transvaal en Schilderswijk? Met andere woorden hoeveel extra professionele hulpverlening gaat u inhuren voordat u met de verhuizing gaat beginnen?

 

Fatima Faid

Haagse StadsPartij

1 Response
 1. Raymond

  Goedemorgen , mijn vraag op deze hele kwestie is deze ; waarom worden alcohol en drugsverslaafde overlastveroorzakende daklozen beloond met een coronadorp bij het ADO stadion ? De Kessler stichting heeft een prima ziekenboeg, maar om de overlast in Scheveningen op te lossen wordt dit gerealiseerd. Met beveiliging , nieuwe units , nieuwe inrichting , medische voorzieningen , medisch personeel en begeleiders , etc etc.
  Ben zelf technisch gesproken dak of thuisloos , maar ik kan nergens aankloppen omdat ik werk en dus een inkomen heb. Een inkomen dat te hoog is voor sociale woningbouw.
  En een woning in de vrije sector is wel erg duur voor enkel het weekeinde ( internationaal chauffeur ) . Waarom zet de gemeenteraad zich zo in voor daklozen , maar niet voor gewone burgers ? Valt daar geen eer , roem en faam aan te behalen en aan daklozen wel ?

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.