Voorzitter, we lopen met corona al een tijd achter de feiten aan. Landelijke maatregelen zijn nu noodzakelijk. Meer dan maandag zijn ingezet. Zoals een mondkapjesplicht in winkels en publiekstoegankelijke binnenruimtes. De Haagse Stadspartij is hier voorstander van. De curve stijgt. Van corona kun je doodgaan, en er is nog altijd geen vaccin. De volksgezondheid moet echt voorop staan. De gevolgen van het virus bij mensen die besmet zijn geweest op de langere termijn zijn schokkend. Hoe wordt hiermee omgegaan, is er vanuit de gemeente speciale zorg hiervoor? En dan weten we nog veel niet over de lange termijn effecten. Het beleid moet dus gericht zijn op het indammen en voorkomen.

Lokale urgentie en laksheid

Den Haag staat als dichtstbevolkte stad van NL in de top 10 van Europa. Alleen in onze stad alleen al zijn de afgelopen twee weken liefst 12 mensen aan corona overleden, en zijn er ruim 2.000 mensen besmet geraakt. Bij de Haagse Stadspartij hebben we vaker onze zorgen geuit, al tijdens de zomer. Maar onze schriftelijke vragen hierover hebben 7 weken op de plank gelegen en zijn pas gisteren beantwoord… We hebben o.m. aangedrongen op meer testlocaties, en het college met klem gevraagd om ons en de stad met regelmaat te informeren. Het college heeft tijdens de zomer ruim twee maanden lang geen enkele mededeling gedaan over corona… Ik ben blij dat we hier nu eindelijk zitten, maar naar mijn mening zijn we wel iets te laat. Waarom heeft het college zo lang op zich laten wachten?

Testen, testen, testen

Er zijn meer testlocaties gekomen in de stad, maar die kunnen de drukte niet meer aan en het duurt erg lang voordat mensen terecht kunnen voor een test. Mensen moeten uitwijken naar Katwijk, Schiedam en verder. Wanneer gaan we het aantal testlocaties in de stad opschalen? Gaan er meer testlocaties komen in meer stadsdelen? Het is goed te zien dat er nu per stadsdeel meer informatie beschikbaar komt, maar gaat dat als gevolg hebben dat er in hotspots ook meer getest gaat worden? Vooral in Laak en Centrum zijn de percentages positieve testen ver boven de norm van 5 % (17-18%). Dit vraagt om een nog fijnmaziger en laagdrempeliger netwerk met testlocaties én veel lokalere campagnes om je te laten testen. Zolang het percentage niet onder de 5% komt kunnen we altijd verrrast worden door uitbraken of clusters die we niet hebben gezien. Wat gaan de gemeente en de GGD hier concreet aan doen? Meer testmateriaal inkopen en meer mensen inzetten om meer te kunnen testen? De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft recent weer nieuwe sneltesten goedgekeurd voor gebruik die elders in Nederland al toegepast. Kunnen we deze sneltesten snel in Den Haag inzetten? Is er zicht op hoe lang het duurt voordat mensen zich kunnen laten testen en resultaten krijgen?

Kwetsbare groepen

Helaas is het zo dat tijdens een crisis of pandemie de meest kwetsbaren in onze stad het zwaarst lijden. De gezondheidsrisico’s zijn het grootst in de meest kwetsbare wijken, dit is geen nieuws maar geldt ook voor corona. Er zijn grote groepen mensen die al vanaf het begin van de coronacrisis al thuis zitten of amper naar buiten durven vanwege het risico. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ook deze mensen naar buiten durven én kunnen? Het is een verantwoordelijkheid van ons allen om ervoor te zorgen dat het veilig genoeg is voor mensen om naar buiten te gaan. Wordt hier beleid op gemaakt? En komt er beleid op nazorg? Mensen – jong en oud – hebben het soms zwaar om te herstellen van covid-19.

Onderwijs

Hulde aan de juffen en meesters die zich na hun welverdiende zomervakantie weer voor 100% geven en voor de klas staan. Maar ook in het onderwijs is er nog veel onduidelijk en zien we dat de besmettingen oplopen… We zien dat verschillende scholen verschillend omgaan met alle onzekerheid omtrent corona en bij signalen over besmettingen. Waarom heeft de gemeente hier geen protocollen voor aangeleverd? Is in beeld hoeveel besmettingen er zijn op scholen uitgesplitst naar basis- en voortgezet onderwijs, en tot hoeveel uitval dit leidt? Hoeveel leerlingen zitten thuis en kunnen door quarantaine maatregelen geen onderwijs ontvangen? Hoe gaat de gemeente zorgen dat kwetsbare kinderen geen achterstanden oplopen waar ze de rest van hun leven last van hebben? Hoeveel vo scholen geven een vorm van digitaal onderwijs voor jongeren die gedwongen thuis zitten? We krijgen signalen van scholen die geen digitaal onderwijs geven omdat de avg hen dit verbiedt. Klopt dit? Welke alternatieven zijn er voor het aanbieden van lessen als deze niet via de eigen school digitaal te volgen zijn? Hoe worden deze kinderen begeleid? Is er hulp waar zij of hun ouders een beroep op kunnen doen om dit goed te regelen? Zit de wethouder aan tafel met de scholen om samen te bekijken hoe dit probleem opgelost kan worden? We kunnen als gemeente meer doen om digitaal onderwijs mogelijk te maken voor noodgedwongen thuisblijvers door geld vrij te maken, expertise te regelen voor digitale lessen of door een aparte school in te richten voor onderwijs op afstand waar al deze kinderen terecht kunnen, en we overwegen als Haagse Stadspartij een motie op dit punt.

Noodverordening

Ingewikkeld is toch de verschillende rollen van college, veiligheidsregio en Rijk. Hoe wordt er door het college op maat beleid gemaakt, op lokaal niveau. Bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes. waarom stellen we dat niet verplicht in het atrium en bibliotheken? Ouderenbonden geven aan dat zij aparte tijden niet wenselijk vinden, en pleiten voor een mondkapjesplicht in winkels, strikt deurbeleid in supermarkten en winkelwagens ontsmetten. De Haagse Stadspartij is het hier mee eens. Wat gaat het college met deze aanbevelingen doen? Ook de winkelstraten zijn regelmatig overvol waarom wordt er niet gehandhaafd én wat is de rol vd ondernemers hierbij?

Er zijn nog veel meer vragen te stellen, maar gezien de beperkte spreektijd hou ik het voor nu bij nog een laatste vraag. Er is afgesproken dat er geen huisuitzettingen zouden plaats vinden; waarom gebeurt dit dan toch en moet dit niet tegen gehouden worden, zeker nu het aantal besmettingen zo hoog zijn opgelopen?

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.