Site pictogram Haagse Stadspartij

“Complimenten voor jaarrekening 2014”

Het College van B&W heeft de jaarrekening over 2014 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de gemeente Den Haag haar financiën goed op orde heeft. Er is zelfs geld over. Peter Bos, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “Ik ben verheugd dat het nieuwe college ook financieel een goed beleid heeft gevoerd. In het Halfjaarbericht werd nog een groot tekort voorspeld, maar dat is door een pakket van maatregelen teruggedrongen. Het financieel resultaat over 2014 is 22,9 miljoen euro positief. Dat is een prestatie van formaat.”

De jaarrekening zal nu in de verschillende commissies uitgebreid worden besproken. De fractie van de Haagse Stadspartij zal zich gaan verdiepen in de achterliggende cijfers en de geleverde prestaties constructief-kritisch onder de loep nemen. Peter Bos: “Deze jaarrekening geeft vertrouwen voor de komende jaren waarin nog veel plannen uit het coalitieakkoord moeten worden uitgevoerd. Dat vertrouwen is belangrijk want er ligt een enorme opgave voor de stad. Ik noem alleen al de werkgelegenheid die fors verbeterd moet worden en de zorgtaken die na de decentralisaties onder regie van de gemeente worden uitgevoerd.”

Mobiele versie afsluiten