Site pictogram Haagse Stadspartij

College belooft eindelijk meer focus op onderkant arbeidsmarkt

Sanne van der Gaag

De Haagse Stadspartij is blij dat het college in haar meest recente brieven over het werkgelegenheidsbeleid belooft om voor de zomer met concrete additionele plannen te komen om de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Deze focus is hard nodig want het aantal geregistreerde werklozen stijgt in Den Haag nog altijd. De werkloosheid in Den Haag is het afgelopen jaar gestegen van 17,7% naar 18,7% van de beroepsbevolking, 48.159 geregistreerde werklozen, en ligt daarmee ver boven het landelijk gemiddelde van 11,3%. Ook heeft Den Haag het hoogste percentage instroom in de bijstand vanuit de WW. Het overgrote merendeel van de Haagse werklozen is lager opgeleid, circa 60% heeft geen startkwalificatie. Desondanks richtten de economie- en werkgelegenheidsplannen van het college zich vooralsnog sterk op groei van hogeropgeleide banen in onder andere de kenniseconomie. Groei waar de Haagse werkzoekende nauwelijks van profiteert.

Raadslid Sanne van der Gaag van de Haagse Stadspartij maakt zich al langer zorgen om mismatch tussen vraag en aanbodzijde op de Haagse arbeidsmarkt en vroeg twee maanden geleden ook al om extra inzet op banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Van der Gaag: “Het is al langer duidelijk dat werkloosheid een groot probleem is in Den Haag en dat Haagse werkzoekenden vooral behoefte hebben aan laaggeschoolde arbeidsplaatsen. Toch bleef het college zich twee jaar lang sterk richtten op hooggekwalificeerde banen. Intussen neemt het aantal mensen in de stad dat afhankelijk is van een uitkering nog altijd toe en geven we jaarlijks miljoenen uit aan het ‘re-integreren’ van bijstandsgerechtigden waar eigenlijk helemaal geen werk voor is. Er moet nu echt snel iets gebeuren om te voorkomen dat een groeiende groep mensen in de stad structureel buiten spel komt te staan op de arbeidsmarkt. Ik wacht de nieuwe plannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt dan ook met spanning af”.

Mobiele versie afsluiten