Wat hebben wij bereikt

Category
Raadsleden

Haagse Stadspartij succesvolste partij in de gemeenteraad

DEN HAAG- De Haagse Stadspartij is de succesvolste partij in de Haagse gemeenteraad als het gaat om het beïnvloeden van het gemeentebeleid. Sinds het begin van deze raadsperiode in 2014 heeft de Haagse Stadspartij de meeste moties en amendementen door de raad gekregen. De PVV en de PvdE de minste. Per raadslid scoort de ChristenUnie/SGP...
Lees verder
OCC

Het OCC wordt steeds mooier

De Haagse Stadspartij is aangenaam verrast door het sterk verbeterde ontwerp voor het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) dat in het Spuikwartier gebouwd gaat worden. Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Ik begin steeds enthousiaster te worden over dit gebouw, het ontwerp ziet er nu echt aantrekkelijk uit en het past perfect in de...
Lees verder
luchtvervuiling

Flinke stappen richting betere luchtkwaliteit

De Haagse Stadspartij is blij dat het college verdere stappen gaat zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat blijkt uit de reactie van het college op een initiatiefvoorstel van Gerwin van Vulpen (Haagse Stadspartij). Het weren van doorgaand verkeer uit het gebied binnen de centrumring is één van de opvallendste zaken uit het voorstel. Van...
Lees verder
GvV en CT

Initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen

De gemeenteraad heeft vandaag, 17 november, ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen, een initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren. In het plan staan een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden...
Lees verder
Raadsleden

Mooi resultaat Haagse Stadspartij bij behandeling begroting

De Haagse Stadspartij heeft een groot aantal successen geboekt bij de begrotingsbehandeling. Er komen banen in het groen bij, de wachtlijsten Veilig Thuis worden aangepakt, er komen fietsrekken in de Grote Marktstraat (echt!), de gemeentelijke Rekenkamer krijgt meer budget, er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om duurzaam en klimaatneutraal te bouwen, we gaan de...
Lees verder
Werk van groen

Den Haag maakt werk van groen!​

Meer kwalitatief groenonderhoud én meer banen in de stad. De Haagse Stadspartij zag bij de raadsbehandeling van de begroting een mooie kans om dit met elkaar te combineren. Een motie die hiertoe oproept werd vrijdagavond met een ruime meerderheid door de raad aangenomen. Raadslid Sanne van der Gaag: “Er ligt veel werk in het groenbeheer...
Lees verder
Voldersgracht

Vóór de feestdagen fietsenrekken in de Grote Marktstraat!

De afgelopen jaren zijn alle nietjes uit de Grote Markstraat en omgeving verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn fietsparkeervakken gekomen. Op verzoek van de Haagse Stadspartij zijn daar de recent nog een aantal fietsvakken bijgekomen. Nadeel van deze fietsparkeervakken is dat er minder fietsen in de passen dan in een fietsenrek. Ook kunnen de fietsen...
Lees verder
Ruimte voor spelende mens

“Ruimte voor de spelende mens” is fundament voor de Haagse kunst

Op 4 november 2016 heeft de gemeenteraad van Den Haag het Kunstenplan 2017-2020 vastgesteld. Hieronder de visie van Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij en woordvoerder Kunst en Cultuur op dit plan. “Ruimte voor de spelende mens” is het motto van dit nieuwe Kunstenplan. Een motto ontleend aan de kunstenaar Constant. Wethouder Joris Wijsmuller...
Lees verder
Teldersweg-djheuff

Onderzoeksmotie om Teldersweg te verdiepen aangenomen!

De Haagse Stadspartij heeft samen met D66 en op initiatief van Groen Links een motie ingediend waarmee de haalbaarheid van het verdiept aanleggen van de Prof. Teldersweg onderzocht gaat worden. De motie werd tijdens de Algemene Beschouwingen van 9 juni 2016 aangenomen. Ook is toegezegd dat de reeds ingediende zienswijzen op het plan voor het...
Lees verder

Insprekers bevragen blijft mogelijk

Dankzij een amendement van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij zal het mogelijk blijven om insprekers tijdens commissievergaderingen een vraag te stellen. Dit recht van de raad wilde het Presidium schrappen. Peter Bos: “Goed dat de gemeenteraad het Presidium heeft gecorrigeerd, want dit draagt bij aan een beter begrip tussen raad en insprekers en...
Lees verder
1 4 5 6 7 8 10