156 bomen kappen voor extra parkeerplaatsen op de Mient?

Al vanaf 2013 wil de gemeente extra parkeerplaatsen voor de Vruchtenbuurt realiseren. In eerste instantie wilde de gemeente de bomen op de Laan van Meerdervoort kappen om meer parkeerruimte te maken. Een omstreden plan dat leidde tot veel verzet en gelukkig sneuvelde toen de Haagse Stadspartij in 2014 tot het college toetrad. De bomen werden gered. Vele jaren later doet wethouder Van Asten (D66) het voorstel om aan de andere kant van de wijk 70 extra parkeerplaatsen te realiseren. Hiervoor moet de Mient worden heringericht en wordt tegelijk ook de riolering vervangen. Maar opnieuw is er veel kritiek omdat de herinrichting leidt tot de kap van maar liefst 156 bomen op de Mient. De raadscommissie besprak op 19 mei het voorstel. Hieronder de inbreng van de Haagse Stadspartij uitgesproken door Joris Wijsmuller:

“ Voorzitter, met dit voorstel raken we van de regen in de drup. Het kappen van bomen voor extra parkeerplaatsen is achterhaald en voldoet niet aan de doelstellingen voor mobiliteitstransitie (meer fietsers, voetgangers en OV – minder auto’s) en een klimaatadaptieve inrichting van de stad. Ik neem het voorstel op verschillende onderdelen door.

Doelstellingen
Het project heeft meerdere doelstellingen: extra parkeerplaatsen en riolering vervangen. Het behoud, beheer en verduurzamen van het groen is geen projectdoelstelling, maar slechts een ijkpunt bij het uitvoeren van werkzaamheden. Het is kortom een plan met oogkleppen voor het groen waarbij de bomen uit het oog zijn verloren. De Haagse Stadspartij heeft de bomen aan de Laan van Meerdervoort niet gered om vervolgens bomen aan de andere kant van de wijk te kappen.

Aantal parkeerplaatsen
In de collegebrief uit 2017 werd een nieuw compromis voor de Mient voorgesteld met geen 75, maar 60 parkeerplaatsen. In het voorlopig ontwerp uit 2019 is het aantal parkeerplaatsen weer toegenomen naar 70. Hoe kan dit? Hoe zit het eigenlijk met de parkeerdruk in dit gedeelte? Zijn er nieuwe tellingen of wordt er gewoon blind van uitgegaan dat er niets is veranderd toen de parkeerproblematiek van de Laan van Meerdervoort tot deze uitkomst leidde?

Rioolvervanging
Een groot deel van de 156 te kappen bomen hangt samen met rioolvervanging. De bomen staan nu boven het riool en moeten weg omdat het riool ter plekke wordt vervangen. Is er wel goed gekeken naar de mogelijkheid om het oude riool gewoon te laten liggen en het nieuwe riool onder het wegdek te leggen? Dit is mogelijk volgens de richtlijnen van het rioolvervangingsplan, en het is ook de voorkeursvariant die in de Bomen Effect Analyse – de BEA – wordt voorgesteld. Hiermee kan je goede, grote, gezonde iepen met veel ecosysteemdiensten behouden. Waarom wordt de BEA niet gevolgd? Heeft deze coalitie dan niet afgesproken dat bomen alleen gekapt mogen worden als het aantoonbaar niet anders kan?

Wegdeel Mient tussen Kornoeljestraat en Laan van Eik en Duinen
Aan de ene kant begraafplaats, aan de andere kant sportvelden. Hier woont geen mens. De huidige parkeerplaatsen worden nauwelijks gebruikt, zoals ook de inspreker al aangaf. Hier 62 bomen kappen voor extra parkeerplaatsen is niet nodig. Verbeteren is prima, maar met de kap van drie rijen bomen gaat een uniek groen straatbeeld verloren. Bijna nergens in Den Haag fiets je door een “tunnel” van groen. Straks fiets je langs lege parkeerplaatsen en 1 rij bomen over een kale winderige weg. Niet doen!

Participatie en betaald parkeren
De scope van het project is uitgebreid met een deel van de Alberdastraat dat in de Notenbuurt ligt. Waarom is de buurtorganisatie Notenbuurt niet betrokken bij de plannen?

Omdat in de Notenbuurt nog steeds geen betaald parkeren is ingevoerd, blijft ook dit heringerichte stukje Alberdastraat gratis parkeren. Er komen extra parkeerplaatsen bij zonder dat er voor betaald hoeft te worden. De Notenbuurt wacht al heel lang op invoering van betaald parkeren, maar het schiet niet op, terwijl de overlast uit andere wijken groot is. Waar blijft de invoering van betaald parkeren, en waarom wordt niet eerst gekeken wat de effecten hiervan zijn voordat de boel op de schop gaat en er veel te veel goede, grote, gezonde bomen worden gekapt? In het coalitieakkoord staat dat bomen alleen gekapt worden als het echt niet anders kan. Welnu: het kan anders! Voer betaald parkeren in, leg het nieuwe riool onder de weg en kom met een aangepast plan waarmee heel veel goede, grote, gezonde bomen kunnen worden gespaard.

Toegift
Op de kaart staat ook een snackkar ingetekend op de Appelstraat. Deze wordt al enige tijd (zeker een jaar) niet meer gebruikt en het lijkt me dat de vergunning kan worden ingetrokken en de snackkar kan verdwijnen. Levert ook weer twee parkeerplaatsen op.

De snelheid
Maak van de Mient een 30 km. zone. Dit is een grote wens van de buurt.

 

 

4 Responses
 1. Gaby

  Het staat daar nooit vol. Opnieuw bestraten met open baksteen. Dat moet voldoende zijn

 2. Daan Goedhart

  Uit eigen waarneming zijn nu op de Mient dag èn nacht Nog veel parkeerplaatsen onbezet.
  Dit is een zeer gewilde fietsroute: breed en grotendeels onder een groen bladerdek, een van de weinige in het steeds minder groen wordende Den Haag.

 3. Edgar

  Behoud het groen en de bomen zorgt voor co2 compensatie maar dit schijnt nog steeds niet door te dringen bij de gemeente. Bovendien zijn die parkeerplaatsen onnodig. Ja ja energietransitie, van het gas af enz.enz. wij willen wel en ook willen wij het bestaande groen behouden en zelfs meer groen en bomen. Herinrichtingen prima maar heren en dames vd gemeensteraad gebruik je gezonde verstand eens een keer en luister eens wat de burgers willen, ja die willen geen parkeerplekken die niet nodig zijn maar jawel meer bomen en groen, beter voor ons milieu weet u nog heren en dames gemeenteraad.