Joris Wijsmuller

Bespottelijk toneelstukje

29 Sep 2011. Een Haags homostel is weggepest door kinderen. De PVV duikt er bovenop, vergroot het uit in de media en wil zelfs de burgemeester wegsturen. De Haagse Stadspartij reageert in perspectief:

 

Het pesten van een homostel, waardoor zij zich in hun eigen buurt en huis niet meer veilig voelden, is ernstig en gaat ons allemaal aan. Dit mag niet misbruikt worden voor politieke doeleinden. Helaas zijn de vragen en het spoeddebat van de PVV niet bedoelt om mensen te helpen, maar om mensen (de burgemeester) te beschadigen. Voorop staat hier het eigenbelang van de PVV die de kwestie misbruikt om zichzelf te profileren. De Haagse Stadspartij walgt hiervan.

Een debat over pesten en discriminatie is nodig, maar niet op de manier waarop de PVV dit aankaart. Een beter moment is bij bespreking van de emancipatienota volgende week. Wat de Haagse Stadspartij betreft moet het dan ook gaan over de verantwoordelijkheid van de sociale omgeving, hoe we met jeugd omgaan, en hoe we kunnen stimuleren dat jongeren en buurtbewoners elkaar aanspreken. De politie gaat over openbare orde, maar niet over opvoeding. Ouders gaan daar wel over, maar ook de school en de buurt hebben daarin een rol. Repressief beleid is laf. Veel moediger is het om jongeren aan te spreken op hun gedrag maar ook de buurtbewoners. Het beleid moet er op gericht zijn om jongeren te democratiseren, bij de samenleving te betrekken. Van belang daarbij is dat jongeren in de eigen buurt gebruik kunnen maken van activiteiten en voorzieningen. Maar door de rechtse bezuinigingen aangejaagd door de PVV-hetze tegen subsidies – met sluiting van bibliotheken, buurt- en clubhuizen, culturele instellingen en kinderopvang tot gevolg – door dit snoeiharde beleid van zowel Binnenhof als IJspaleis, laat je kinderen juist in de kou staan en wordt de voedingsbodem voor dit soort nare incidenten eerder vergroot.

Dat het homostel zich door het pestgedrag van jonge kinderen (8 tot 12 jaar) niet meer veilig voelde, is triest. De politie heeft hier direct op gereageerd en is ook terecht de sociale omgeving aan gaan spreken. De veiligheid van het gepeste stel is serieus genomen. Maar de PVV beweert dat het stel ‘ernstig in gevaar’ is gebracht doordat de naam van het complex waar zij naar toe zijn verhuisd in een memo aan de pers stond. Men verwijt de burgemeester het lekken van informatie en wil nu dat hij aftreed. Maar was het niet de PVV zelf die deze informatie in de schijnwerpers heeft gezegd en heeft opgeklopt, onder meer door een mediabezoek van Wilders aan dat complex? Hoe kun je iemand ‘lekken’ verwijten wanneer je zelf incontinent bent? En vreest de PVV nu werkelijk dat snotneuzen uit Laak naar het nieuwe woonadres zullen trekken om daar voor ‘ernstig gevaar’ te zorgen? De motie van wantrouwen tegen de burgemeester is ronduit bespottelijk.

Joris Wijsmuller

_______________

Tal van nieuwe meldingen over wegpesten homo’s
de Volkskrant, 28 Sep 2011
Een nieuw meldpunt van de Gaykrant heeft het druk. De Haagse PVV eist het vertrek van de burgemeester.

Van onze verslaggeefster
Anneke Stoffelen

AMSTERDAM Het nieuwe meldpunt voor homopesterijen van de Gaykrant ontving dinsdag binnen een paar uur 17 meldingen van homoseksuelen die zo getreiterd worden in hun buurt dat ze een verhuizing overwegen. Maandag zocht een Haags homostel de pers met het verhaal dat zij door schoolkinderen zijn weggepest uit hun flat in het Laakkwartier.

Hoofdredacteur Henk Krol van de Gay Krant werd diezelfde avond gebeld door een huilende mevrouw van in de 80. ‘Ze was met haar vriendin de koffers aan het pakken omdat ze het getreiter van buurtjongens zat was.’ Dat was voor Krol aanleiding om dinsdagochtend een meldpunt te openen. ‘Het wordt hoog tijd dat we feitelijk vaststellen hoe groot dit probleem is.’

De Haagse PVV-fractie eist, met steun van PVV-leider Wilders, het vertrek van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen, omdat zijn ambtenaren de naam van het wooncomplex waarheen het Haagse homostel verhuisde naar de media stuurden. De PVV verwijt het gemeentebestuur en de politie dat niet snel genoeg is gereageerd op meldingen van het koppel. Hun ruiten zouden zijn bespuugd en bekogeld met rot fruit.

De Tweede Kamerfractie van de PVV heeft een spoeddebat aangevraagd over de aanpak van homogeweld; Wilders twitterde dinsdag dat hij het inmiddels verhuisde stel vandaag zal opzoeken.

De politie en B en W in Den Haag ontkennen dat niet adequaat is opgetreden. ‘Op 18 augustus kwam een melding binnen’, zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. ‘Daarop heeft de wijkagent direct een afspraak gemaakt. Er is contact geweest met de schooldirecteur, die de zaak zou bespreken in de klas. Ook zijn er gesprekken geweest met ouders van mogelijke daders.’

Toen de wijkagent twee weken later informeerde bij het koppel hoe de toestand was, stonden volgens de politie de verhuisdozen al klaar. ‘De mannen gingen verhuizen, mede vanwege geluidsoverlast door de bovenburen, zo vertelden zij de wijkagent.’ Volgens de politie toonde het stel zich in het gesprek uitermate tevreden over de wijkagent. Het koppel was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. PVV-raadslid Paul ter Linden noemt het verhaal over de geluidsoverlast een leugen.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt dat de PVV deze kwestie opblaast om er electoraal van te profiteren. ‘Zo gaat het elke keer: de PVV aast op onderwerpen om met orkaankracht 12 bovenop te zitten. In deze zaak is de politie alert geweest. Er zijn problemen met homoacceptatie, ook in Den Haag, maar dit is een uitvergrote kwestie die de PVV gebruikt voor eigen gewin.’

Volgens Henk Krol zijn de meest schrijnende meldingen van homopesten juist afkomstig van slachtoffers die niet de media zoeken. Het probleem is dat niemand kan vaststellen hoe vaak homogerelateerde misdrijven voorkomen, omdat de politie ze niet registreert. Krol: ‘Ironisch genoeg kon de politie dertig jaar geleden nog wel een hokje ‘homogerelateerd’ aanvinken. Onder druk van de homobeweging is die optie komen te vervallen. Het werd beschouwd als discriminerend.’

Sommige politiekorpsen willen misdrijven in verband met seksuele geaardheid wel weer gaan administreren. In Amsterdam gebeurt dit al.

_____________________

Homo-debat Den Haag: ‘Uitlatingen PVV over politie onacceptabel’
ANP/Redactie de Volkskrant, 29 september 2011

Burgemeester Jozias van Aartsen vindt het ‘volstrekt onacceptabel’ dat de Haagse fractie van de PVV ‘de oprechtheid van de Haagse politie in twijfel heeft getrokken’. Dat stelde hij vanavond tijdens een debat over een homostel dat zou zijn weggepest uit de wijk Laakkwartier.

De PVV had het aftreden van Van Aartsen geëist omdat hij het adres van het weggepeste stel in een nota naar de pers zou hebben gelekt. De burgemeester drong er bij de PVV op aan ‘de zeer zware beschuldigingen terug te nemen’ die raadslid Paul ter Linden in deze kwestie in diverse media heeft geuit aan het adres van het college en de politie. Ter Linden stelde in interviews onder meer dat ‘de politie niets gedaan heeft en de gemeente pure leugens vertelt’.

De PVV weigerde deze woorden in de raadsvergadering terug te nemen, omdat de partij volgens fractieleider Machiel de Graaf ‘keihard voor deze weggepeste homo’s blijft staan’. Van Aartsen weersprak krachtig dat hij de persoonlijke gegevens van de twee mannen in een nota naar de media zou hebben gelekt.

Alle andere partijen veroordeelden de PVV voor de harde aanval op Van Aartsen. Fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stelde ’te walgen van deze bespottelijke motie’. De Partij voor de Dieren sprak van een ‘respectloze poppenkast’ en het CDA noemde de motie van de PVV ‘een toneelstukje’. SP-fractieleider Ingrid Gyömörei verweet de partij van Machiel de Graaf ‘schaamteloos een droevig incident uit te melken om weer eens in de media terecht te komen.’