Site pictogram Haagse Stadspartij

Bescherm onze kinderen sneller

spelende kinderen op straat

Allerlei steden nemen grote maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. In Amsterdam is in bijna de hele stad 30 km/u ingevoerd als maximum snelheid. Nu volgt ook Rotterdam met een aanpak waarbij de gevaarlijkste plekken per direct worden verbeterd met het invoeren van 30 km/ u. Fatima Faïd: “Het rechtse college in Rotterdam pakt door. En doet daadwerkelijk iets aan de enorme toename van het aantal slachtoffers. Het linkse college in Den Haag deelt speldeprikjes uit door slecht mondjesmaat in te zetten op verlaging van de snelheid”. Tim de Boer vervolgt: Met het verlagen van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u neemt het aantal slachtoffers meteen af met 30 procent. Ook is de overlevingskans bij botsingen tussen auto’s en voetgangers 95 procent bij deze lagere snelheid. Tot slot neemt ook het lawaai van het verkeer enorm af”.

Het Haagse college voert nu een beleid waarbij er pas 30 km/u wordt ingevoerd als ook het wegprofiel wordt aangepast. Fatima Faïd: “Daarmee blijven gevaarlijke situaties als fietsstroken langs de 50 km/u weg of plekken waar er veel voetgangers zijn gevaarlijk. Wat zegt het college dan tegen die mensen die op die plekken gewond raken?”

Eerdere motie niet succesvol

Eerder diende we ook al een motie in om in de hele stad 30km/u als norm in te stellen. Die motie kon toen slechts op steun van de Partij voor de Dieren rekenen. Tim de Boer: “Daarom dienen we nu deze schriftelijke vragen in. Want elk slachtoffer is er een teveel!”.

Lees ook: https://haagsestadspartij.nl/30-is-het-nieuwe-vijftig/

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Telegraaf stond op 23 mei 2024 een artikel over de gemeente Rotterdam die zo snel mogelijk op drukke plekken met veel ongelukken de maximale snelheid per direct terugbrengt naar 30 km/u. Daarmee wil het rechtse college van Rotterdam het aantal ongelukken sterk verminderen. Dat effect blijkt immers ook uit onderzoek in andere steden waar 30 km/u is ingevoerd zoals Brussel en Amsterdam.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in de Telegraaf?
  2. Kan het college de cijfers over verkeersongevallen van de afgelopen 3 jaar geven en daarbij aangeven welk deel daarvan heeft plaatsgevonden op een 50 km/u-weg?
  3. Kan het college een top 30 maken van de 50 km-wegen waar de meeste ongelukken gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college op deze wegen de snelheid terugbrengen naar 30 km/u zoals de gemeente Rotterdam heeft gedaan om per direct de verkeersveiligheid te bevorderen?
  5. Kan het college aangeven welke 50 km/u wegen liggen bij drukke punten met veel voetgangers en fietsers of andere kwetsbare verkeersdeelnemers? Zo nee, waarom niet?
  6. Kan het college op deze wegen de snelheid terugbrengen naar 30 km/u om zo direct “quick wins” te realiseren op het gebied van verkeersveiligheid? Zo nee, waarom niet?
  7. Kan het college aangeven welke 50 km/u wegen nog geen aparte fietsstroken hebben? Zo nee, waarom niet?
  8. Kan het college de snelheid op deze wegen zo snel mogelijk terugbrengen naar 30 km/u? Zo nee, waarom niet?
  9. Kan het college aangeven hoeveel strekkende meter 50 km/u wegen de afgelopen 4 jaar zijn veranderd naar 30 km/u wegen?
  10. Wat zegt het college tegen mensen waarvan familieleden omkomen of ernstig gewond raken omdat er nog 50 km/u kan worden gereden op deze gevaarlijke wegen terwijl uit onderzoek blijkt dat bij 30 km/u er veel minder slachtoffers vallen?
Mobiele versie afsluiten