Na 13 uur vergaderen is donderdag 8 november de begroting voor 2013 van de gemeente Den Haag vastgesteld. De debatten werden overschaduwd door de culturele kaalslag (15 miljoen bezuinigen op het Kunstenplan) en het Spuiforum (een cultuurpaleis van 181 miljoen).

 

Op het Koorenhuis wordt 40% bezuinigd – het kunstencentrum wordt opgeknipt in 3 organisaties, buitenschoolse educatie wordt geschrapt en tientallen muziek- en tekendocenten worden ontslagen of zitten ziek thuis – maar in de raadszaal feliciteerden wethouders, coalitieleden en ambtenaren elkaar met het behalen van deze overwinning. Terwijl in twee weken tijd meer dan 6.500 mensen de petitie tegen het Spuiforum hebben getekend, en onderzoek na onderzoek uitwijst dat driekwart van de Hagenaars dit prestigeproject niet ziet zitten, had de coalitie van PvdA-VVD-D66-CDA geen enkele boodschap aan de mening in de stad en durfde wethouder De Jong zelfs te beweren dat ze zeker wist dat er toch een stilzwijgende meerderheid is voor het Spuiforum “Meneer Wijsmuller, ik ben er van overtuigd dat er meer mensen heil zien in deze nieuwbouwplannen, dan dat er mensen zijn die tegen stemmen in de stad, zeker als er wat meer onderbouwing komt en er wat meer uitgelegd is dan alleen de zwart-wit vraag zoals die meestal wordt neergelegd.”

Van de coalitiepartijen was er één raadslid (Gerard Verspuij) die uiteindelijk tegen stemde. Eén raadslid die een rechte rug toonde, het zou normaal moeten zijn, maar hij werd meteen door de oppositie tot de held van de dag bestempeld. Zijn coalitie-collega’s dachten daar iets anders over. “Dit is het einde van je politieke carrière” brieste PvdA-fractiegenoot Jos de Jong hem toe. Het illustreert de politieke cultuur in het ijspaleis. Een cultuur waarin het college heerst, brave coalitiefracties af en toe wat kruimels toegeworpen krijgen, en waarin de oppositie niets wordt gegund. Financiële voorstellen van de oppositie waren al helemaal uit den boze. Zo leidde het voorstel van de Haagse Stadspartij om het poëziefestival Dichter aan Huis in weerwil van de bezuinigingen toch geld te geven tot een extra schorsing wegens onenigheid in de coalitie. En 15 minuten later stemde de PvdA uiteindelijk braaf tegen, terwijl ze de hele dag hadden aangegeven dit voorstel te willen steunen. Van de 9 moties, 5 amendementen en 29 voorstellen die de HSP samen met andere oppositiepartijen heeft ingediend, haalden alleen die moties de eindstreep waar ook een handtekening van een coaltiepartij onderstond: Meer openbare toiletten voor vrouwen en gehandicapten, Beter benutten van leegstand, en Meer bekendheid geven aan defibrillatoren. Het belangrijkste wapenfeit van de avond was de toezegging van wethouder Kool dat hij de bezuiniging op de Ooievaarspas gaat terugdraaien. Kool deed deze toezegging na een motie van de PvdA, GroenLinks, en de Haagse Stadspartij.

Eerst Spuiforum, dan draagvlak
(de Volkskrant, 9 nov 2012)

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van het Spuiforum. Maar de steun in de stad voor de cultuurtempel ontbreekt omdat buurthuizen en bibliotheken moeten sluiten.

Van onze verslaggever

Bart Dirks

den haag ‘Als ik geen raadslid was geweest, dan acht ik de kans bijzonder groot dat
ik óók tegen het Spuiforum was geweest’, zei VVD-fractievoorzitter Ibo Gülsen
donderdag in de Haagse gemeenteraad. ‘Maar zo zit het leven niet in elkaar. Als
raadsleden zijn we niet drie minuten bezig onze mening te bepalen, maar drie jaar.’

Driekwart van de Hagenaars is tegen het Spuiforum, bleek deze week uit twee
opiniepeilingen. 6.500 personen tekenden een petitie tegen het nieuwe onderkomen
voor het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk
Conservatorium. Zij willen dat de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater
worden opgeknapt: ‘Hergebruik is hot, sloop is not.’

Toch stemde de raad donderdag met 25 tegen 19 stemmen in met het Spuiforum. Het
draagvlak moet nu worden gezocht, benadrukten de collegepartijen PvdA, VVD, D66 en
CDA. De oppositie stemde tegen, evenals 1 PvdA’er.

Het Spuiforum is al jaren een open zenuw. In 2010 werd het plan uitgesteld omdat het
te duur was (260 miljoen euro). Nu is het versoberd (181 miljoen), maar de scepsis
bleef. De tegenstanders wijzen op bezuinigingen elders: buurthuizen,
stadsboerderijen en bibliotheken gaan dicht. ‘Maar een peperduur Spuiforum waar geen hond op zit te wachten, moet en zal er komen’, aldus raadslid Richard de Mos (ex-PVV). ‘Den Haag gaat levensgevaarlijke verplichtingen aan terwijl de eurocrisis volgens de Duitse bondskanselier Merkel nog zeker vijf jaar duurt.’

Dat het stadsbestuur niet gerust was op een goede afloop, bleek vorige week aan de
‘hartekreet’ van burgemeester Jozias van Aartsen aan de raad. ‘Na de crisis van 1929
werd in 1935 het Gemeentemuseum geopend. In de magere jaren gebouwd als icoon voor onze stad, tegen de verdrukking in’, zei hij bij de kandidaatstelling van Den Haag als Europese culturele hoofdstad 2018. ‘Het Spuiforum wordt een tempel van cultuur. Bildung, niet als voorrecht van de elite, maar voor heel het volk.’

Tot zijn spijt stemde donderdagavond oppositiepartij GroenLinks tegen. De partij,
eigenlijk voorstander, vond de financiën ’te fragiel’ en de stedenbouwkundige
inpassing ‘slecht’. Voor coalitiepartij PvdA lag de ja-stem moeilijk omdat de
achterban zich flink heef geroerd. ‘Het college moet nu echt wat gaan doen aan het
draagvlak’, zei PvdA-raadslid Jos de Jong. ‘Er is zelfs in deze raad geen
draagvlak’, zei Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).

Er zijn ook warme voorstanders. Het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater
bespelen theaters die eind jaren tachtig voor amper 20 miljoen gulden zijn gebouwd.
Renovatie zou 70 miljoen euro kosten.

Het Koninklijk Conservatorium wil verhuizen naar het centrum en wordt de derde
bewoner van het forum. De drie verheugen zich op een hechte samenwerking.

Ook het bedrijfsleven is positief. ‘Het Spuiforum is meer dan een gebouw, het is een
must voor cultureel Den Haag!’, schreven onder meer Shell, Siemens en Rabobank
dinsdag in een advertentie in AD/Haagsche Courant. ‘Het is een unieke kans om Den
Haag definitief op de kaart te zetten.’

De oppositie suggereerde dat het gemeentebestuur achter die advertentie zat. ‘Als
die bedrijven het zo graag willen, laten ze zich dan als sponsor melden’, zei Inge
Vianen (GroenLinks).

Dat ergerde Martijn Bordewijk (D66): ‘Ze zijn goed voor de helft van de Haagse
werkgelegenheid, maar u zet ze neer als stoute jongetjes die zich alleen met de
discussie mogen bemoeien als ze een zak geld meenemen. Het Spuiforum is een groot en riskant project, maar een unieke kans voor cultuur en economie in het hart van de stad.’

Als ik geen raadslid was, dan acht ik de kans bijzonder groot dat ik óók tegen was
(AD/Haagsche Courant, 9 nov 2012)

DEN HAAG Ondanks flinke weerstand onder de bevolking gaat Den Haag door met het
cultuurpaleis van 180 miljoen. De negatieve resultaten van twee enquêtes en de tot
voor kort tot op het bot verdeelde PvdA veranderden daar gisteravond niets aan.

Vorige week al gaf een meerderheid van de gemeenteraad aan haar zegen te willen
geven aan het prestigieuze project. Maar tegenstanders en oppositiepartijen hielden
hoop, nadat twee representatieve enquêtes deze week uitwezen dat zo n driekwart van
de Hagenaars helemaal niets ziet in het nieuwe onderkomen voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium op het Spui.

Die hoop bleek gisteren vergeefs. De voorstanders in de gemeenteraad wilden de
peilingen best beschouwen als een waarschuwing, maar zagen er niets in om hun
besluit over het cultuurpaleis te heroverwegen op basis van de eenvoudige enquêtes.

Daarvoor is het nieuwe Spuiforum een te veelomvattend onderwerp, meende wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling). Ibo Gülsen, de kersverse fractievoorzitter van de VVD, gaf hem daarin groot gelijk: ,,Als ik als Haagse burger die enquête zo voorgeschoteld krijg, zou ik hoogstwaarschijnlijk ook tegen stemmen.

Of ze de resultaten uit de enquêtes wel serieus namen, vroeg GroenLinks zich daarop
af: ,,Draagvlak voor het Spuiforum is enorm belangrijk, benadrukte Norder. ,,We
hebben u allang toegezegd dat wij daar hard aan gaan werken.

Ook de hoop dat de PvdA-fractie de tegenstanders tegemoet zou komen, bleek ijdel. De sociaal-democraten waren tot voor kort ernstig verdeeld, maar gaven vorige week aan te gaan instemmen met het cultuurpaleis. Onder de strenge voorwaarde dat de uitgewerkte plannen die over negen maanden op tafel moeten liggen staan als een huis.

Bij de hoofdelijke stemming bleek alleen PvdA-raadslid Gerard Verspuij gisteravond
te volharden in zijn verzet tegen het plan. ,,Als volksvertegenwoordiger van de
prachtige sociaal-democratie heb ik vertrouwen nodig van de mensen in de stad. Had
ik voorgestemd, dan had ik niets meer voor deze mensen kunnen betekenen, luidde zijn verklaring.

Coalitiepartijen negeren volkswoede cultuurpaleis
(De Telegraaf, 9 nov 2012)

Van onze Haagse redactie DEN HAAG, vrijdag

Hoewel driekwart van de Hagenaars tegen het prestigieuze cultuurpaleis op het Spuiplein is, hebben de coalitiepartijen gisteren na een extra debat over de vernietigende onderzoeksuitslagen zonder blikken of blozen ingestemd met het omstreden voorstel.

Het extra debat gisterochtend voorafgaand aan de begrotingsbehandeling was vooral
een oppositieshow voor de bühne. De coalitiepartijen lieten zich niet intimideren
door meerdere peilingen die aantonen dat een meerderheid van de hofstedelingen geen heil ziet in het 181 miljoen euro kostende theatercomplex.

Juist die onderzoeken waren voor de complete oppositie reden om het debat van vorige week te heropenen. Overigens tot groot ongenoegen van coalitiepartners VVD, PvdA, CDA en D66 en het stadsbestuur. “Petitiepolitiek”, noemde D66-raadslid Martijn Bordewijk het. PvdA-wethouder Marnix Norder: “Draagvlak is een issue, maar besluitvorming gaat niet via enquêtes.”

Furieus

De lamgeslagen oppositie reageerde furieus op de lauwe reacties van de
collegepartijen. “Het is blijkbaar buitenaards om aan de inwoners van Den Haag te
denken”, zei PVV-raadslid Bart Brands. Zijn afgesplitste collega Richard de Mos
smeekte alle PvdA’ers bij hun voornaam om niet in te stemmen .

De PvdA, die inmiddels de interne ruzies weer is bovengekomen, zorgde gisteravond
alsnog voor vuurwerk. Sociaaldemocraat Gerard Verspuij brak als enige de
fractiediscipline en stemde tegen de komst van het Spuiforum. Ondanks zijn daad
bleef er een nipte meerderheid over.

Enquêtes weggewuifd
(AD/Haagsche Courant, 9 nov 2012)

DEN HAAG Ondanks flinke weerstand onder de bevolking gaat Den Haag door met het
cultuurpaleis van 180 miljoen. De negatieve resultaten van twee enquêtes en de tot
voor kort tot op het bot verdeelde PvdA veranderden daar gisteravond niets aan.

Vorige week al gaf een meerderheid van de gemeenteraad aan haar zegen te willen
geven aan het prestigieuze project. Maar tegenstanders en oppositiepartijen hielden
hoop, nadat twee representatieve enquêtes deze week uitwezen dat zo n drie kwart van
de Hagenaars helemaal niets ziet in het nieuwe onderkomen voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium op het Spui.

Die hoop bleek gisteren vergeefs. De voorstanders in de gemeenteraad wilden de
peilingen best beschouwen als een waarschuwing, maar zagen er niets in om hun
besluit over het cultuurpaleis te heroverwegen op basis van de eenvoudige enquêtes.

VEELOMVATTEND

Daarvoor is het nieuwe Spuiforum een te veelomvattend onderwerp, meende wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling). Ibo Gülsen, de kersverse fractievoorzitter van de VVD, gaf hem daarin groot gelijk: ,,Als ik als Haagse burger die enquête zo voorgeschoteld krijg, zou ik hoogstwaarschijnlijk ook tegen stemmen.

Of ze de resultaten uit de enquêtes wel serieus namen, vroeg GroenLinks zich daarop
af: ,,Draagvlak voor het Spuiforum is enorm belangrijk, benadrukte Norder. ,,We
hebben u allang toegezegd dat wij daar hard aan gaan werken.

Ook de hoop dat de PvdA-fractie de tegenstanders tegemoet zou komen, bleek ijdel. De sociaal-democraten waren tot voor kort ernstig verdeeld, maar gaven vorige week aan te gaan instemmen met het cultuurpaleis. Onder de strenge voorwaarde dat de uitgewerkte plannen die over negen maanden op tafel moeten liggen staan als een huis.

Bij de hoofdelijke stemming bleek alleen PvdA-raadslid Gerard Verspuij gisteravond
te volharden in zijn verzet tegen het plan. ,,Als volksvertegenwoordiger van de
prachtige sociaal-democratie heb ik vertrouwen nodig van de mensen in de stad. Had
ik voorgestemd, dan had ik niets meer voor deze mensen kunnen betekenen, luidde zijn verklaring.

Raad stemt voor: culuurpaleis komt er
(Westonline, 8 nov 2012)

DEN HAAG – De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van het cultuurpaleis op het Spuiplein in Den Haag. Raadslid Gerard Verspuij van collegepartij PvdA stemde tegen, maar ondanks dat was er toch een meerderheid voor het plan.

Verspuij zei over zijn stap: ‘Als raadslid heb je vertrouwen van mensen in de stad
nodig. Als ik voor had gestemd, was ik dat verloren.’

De gemeenteraad stemde met 25 stemmen voor en 19 tegen in met het plan om in het
centrum van de stad een nieuw dans- en muziekcentrum te bouwen. De coalitiepartijen
PvdA – met uitzondering van Verspuij – VVD, D66 en CDA stemden voor, de alle
oppositiepartijen waren tegen.

Twijfels
Binnen de PvdA waren er meer raadsleden die twijfels hadden, maar zij besloten
uiteindelijk voor te stemmen. Woordvoerder Jos de Jong zei blij te zijn met de
toezegging van het stadsbestuur dat er de komende tijd gewerkt gaat worden aan de
vergroting van het draagvlak voor het nieuwe gebouw onder de Haagse bevolking.

Verspuij zei in een toelichting op zijn tegenstem dat hij het voorstel niet kan
uitleggen aan de bevolking van Den Haag. Toch had hij wel moeite met die beslissing
omdat hij aan de andere kant altijd loyaal is aan zijn partij. ‘Je bent lid van een
team.’

Druk
Volgens Verspuij was er geen grote druk op hem uitgeoefend om voor te stemmen. ‘Als er al druk was, kwam die van mezelf.’ Daarom had hij er de afgelopen week ook van wakker gelegen. Toch werd de beslissing hem niet in dank afgenomen. Veel andere PvdA’ers zijn woedend op hem. ‘Dit is het einde van je politieke carrière,’ brieste
een collega hem toe. Het raadslid zelf denkt dat dat wel meevalt. ‘Ik denk niet dat
dit het einde van mijn politieke loopbaan is. Het hoort ook bij politiek om lef te
hebben. Ik wilde laten zien dat dat geen goed besluit is.’

Onderzoek
Deze week bleek uit een onderzoek van Omroep West en EenVandaag en een onderzoek van de oppositiepartijen dat 79 procent van de Hagenaars het cultuurpaleis een slecht plan vindt. Het nieuwe dans- en muziekcentrum moet het nieuwe onderkomen worden voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. De kosten zijn geraamd op 181 miljoen euro

‘Besluit cultuurpaleis niet afhankelijk van enquete’
(Westonline, 8 nov 2012)

DEN HAAG – De afweging om wel of geen cultuurpaleis te bouwen op het Spuiplein in
Den Haag is ingewikkelder dan in een enquête is te vatten. Dat zei wethouder Norder
van Den Haag tijdens het debat over de komst van het nieuwe onderkomen van het
Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater.

Deze week bleek uit een onderzoek van Omroep West en EenVandaag en eentje van de oppositiepartijen dat 79 procent van de Hagenaars het cultuurpaleis een slecht plan vindt. ‘Maar de stad bestuur je niet door enquêtes,’ zei Norder. ‘Bij deze afweging worden alle belangen en argumenten bij elkaar gevoegd en vervolgens komen we tot een besluit.’ Norder blijft erbij dat het cultuurpaleis een goede investering is voor de
stad.

Ook PvdA volhardt
En ook collegepartij PvdA zegt niet van plan te zijn van standpunt te wijzigen nu
twee onderzoeken op tafel liggen waaruit blijkt dat er weinig draagvlak is in de
stad. PvdA-raadslid Jos de Jong: ‘Wij vinden dat het besluit nu genomen moet worden
maar wij zullen de komende maanden goed in de gaten houden of het college zich aan
de afspraken houdt. Vooral de belofte dat er gewerkt gaat worden aan het vergroten
van het draagvlak is voor ons erg belangrijk.’

Gemeenteraad stemt
Donderdagavond wordt door een hoofdelijke stemming een besluit genomen over het
project dat 181 miljoen euro kost. De verwachting van De Jong is dat alle PvdA-leden
voor zullen stemmen waardoor in de gemeenteraad een meerderheid is voor het
cultuurpaleis.

Een Broadway dat niemand wil
(NRC.NEXT, 8 nov 2012)

Den Haag. Waarom 181 miljoen euro uitgeven aan een groot cultuurgebouw, terwijl de
gemeente tegelijkertijd fors bezuinigt? Die vraag verdeelt Den Haag. Zowel binnen
als buiten de gemeenteraad is veel ophef over de bouw van een 181 miljoen euro
kostend cultuurhuis op het Spuiplein.

Dit ‘Spuiforum’ komt op de plaats van de huidige Dr Anton Philipszaal en het Lucent
Danstheater en moet onderdak gaan bieden aan het Nederlands Dans Theater, het
Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. De huidige gebouwen, geopend in 1987, zijn verouderd. Niet toevallig in 2018, wanneer Den Haag Culturele Hoofdstad
van Europa hoopt te zijn, moet het nieuwe complex er staan. Vanavond beslist de
gemeenteraad over de bouw van het Spuiforum. De timing van het besluit is op zijn
zachtst gezegd ongelukkig. Het gemeentelijk subsidiebudget voor kunst en cultuur
daalt van 63 miljoen euro (2009-2012) naar 49 miljoen euro voor de jaren 2013-2016.
Diverse (culturele) instellingen vrezen hun deuren te moeten sluiten en
gezelschappen dreigen te verdwijnen. Ook buurthuizen en bibliotheken moeten dicht
vanwege de gemeentelijke bezuinigingen.

In dat licht valt een investering van 181 miljoen euro in een ,,megalomaan” gebouw
moeilijk te verkopen, vinden veel raadsleden. Ingrid Gyömörei van oppositiepartij SP
verwoordde dat sentiment onlangs tijdens een van de raadsvergaderingen over het
Spuiforum als volgt: ,,Ik zit hier met het schaamrood op mijn kaken: de
bezuinigingen op cultuur, bibliotheken en buurthuizen die dicht moeten en de
cultuureducatie die de nek om wordt gedraaid. Het geld voor het Spuiforum is bij
elkaar gegrabbeld ten koste van veel dingen die ik veel liever heb.”

Het Haagse college van burgemeester en wethouders benadrukt dat het geld voor het
Spuiforum afkomstig is uit andere potjes dan de cultuurbegroting. Anders gezegd: als
het cultuurhuis er niet komt, zal dat geld niet naar de gekorte culturele
instellingen gaan.

Bij de oppositie in de Haagse raad gaat dat er niet in. En kennelijk ook niet bij de
inwoners van de stad: zeven op de tien Hagenaars zien de bouw van het Spuiforum niet zitten. Dat blijkt uit een eerder deze week gepresenteerd onderzoek, uitgevoerd in opdracht van vijf oppositiepartijen in de Haagse raad. De partijen willen dat de discussie over het Spuiforum wordt heropend: ,,Met zo weinig draagvlak beginnen aan
zo’n plan is een recept voor ellende. De vraag is wat coalitiepartijen PvdA, VVD,
D66 en CDA nu gaan doen: doordouwen of luisteren.” Ook EenVandaag en Omroep West hebben de stemming onder de Hagenaars gepeild. Bijna 80 procent van de ondervraagden is tegen bouw van het Spuiforum.

Op internet hebben ruim zesduizend mensen een petitie tegen de bouw van het
Spuiforum ondertekend. In een manifest op de website wordt gepleit voor behoud en
renovatie van de huidige ,,slechts 25 jaar oude” gebouwen. Renovatie kost 70 miljoen
euro, maar het college geeft de voorkeur aan een nieuw gebouw. Het Spuiforum is
volgens het stadsbestuur het sluitstuk van de vernieuwing van het centrum. Het Spui
in Den Haag wordt het ,,Broadway van de stad” met een ,,icoon” op het nu nog
mistroostige Spuiplein als sprankelend middelpunt.

Ook op het stedenbouwkundig plan is kritiek. Het stadsbestuur presenteerde in
september de aangepaste plannen voor het Spuiforum ten opzichte van een eerder
ontwerp uit 2010. In de nieuwe plannen is het complex 80 miljoen euro goedkoper,
zo’n 30 procent kleiner en lager (60 in plaats van 66 meter hoog). Bovendien is het
door Neutelings Riedijk Architecten ontworpen gebouw een kwartslag gedraaid,
waardoor het huidige Spuiplein vrijwel geheel verdwijnt. Onder meer de architecten
van het stadhuis (de Amerikaan Richard Meier) en het Theater aan het Spui (Herman
Hertzberger) toonden zich kritisch over het plan. De omliggende gebouwen komen
volgens hen in de verdrukking te liggen.

Vanavond zal de gemeenteraad hoofdelijk stemmen over het voorstel van het college.
Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zijn voor de bouw van het Spuiforum, de voltallige
oppositie is tegen. Zo spreekt de PVV (zes zetels) van een ,,Spuimonster”. De
sleutel is in handen van collegepartner en de grootste partij in de raad, de PvdA
(tien zetels). Binnen de fractie bestaat veel weerstand tegen het Spuiforum. Als
vier raadsleden van de PvdA – of een andere coalitiepartij – tegenstemmen is er geen
meerderheid meer voor het collegevoorstel. Dan dreigt een coalitiecrisis en het is
de vraag of de raadsleden hun bezwaren zoveel waard vinden. Vorige week liet
PvdA-woordvoerder Jos de Jong tijdens een raadsvergadering weten dat zijn fractie
het voorstel steunt. Dat zal ook vandaag gebeuren, verzekert De Jong. ,,Wij gaan
instemmen, daar sta ik voor.”

Reacties:

1. Op 2012-11-15 17:10:02 schreef jn van soest:

SCHANDALIGGGGG!!!!!!!

2. Op 2012-11-26 16:28:49 schreef Tjebbe:

De Partij van de Arbeid…. pluche, pluche en nogmaals pluche. Sinds eind jaren tachtig een zwetsploeg. Wat is dat voor bestuurlijke ploeg? Pestige omdat de wethouder op De Egyptische president Morsi wil lijken?? Ik roep het al jaren: weg met de PVDA!