Site pictogram Haagse Stadspartij

Beerput over bouwput Den Haag Centraal gaat open

De Haagse Stadspartij is onaangenaam getroffen door het feit dat de aanleg van de fietsenstalling onder het KJ-Plein bij het Centraal Station grote vertraging heeft opgelopen en dat de kosten voor de gemeente uit de hand lopen. Er moet inmiddels zo’n 3,5 miljoen extra worden bijgelegd door de gemeente en de opening is nu al ruim 3 jaar later voorzien dan oorspronkelijk gepland.

Het leek zo’n mooi plan: een grote ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station en daarbovenop twee woontorens met een nieuw ingericht groen plein. Gebleken is dat er de afgelopen jaren veel mis is gegaan. In de commissie Ruimte van 6 februari 2019 werd wethouder Robert van Asten (D66) een hele ochtend kritisch bevraagd door vrijwel alle politieke partijen.

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Uit de brief van de wethouder, het onderzoek van Deloitte en de beantwoording van de technische vragen komt een onthutsend beeld naar voren van mismanagement. De aansturing en coördinatie vanuit de gemeente laat ernstig te wensen over. Het gaat hier nota bene over een DBM-contract waarbij alle risico’s en meerkosten bij de aannemer Mobilis liggen. Dit werd ons ook door de vorige wethouder Tom de Bruin (D66) steeds voorgehouden. Jarenlang heeft deze wethouder ons verzekerd dat alles onder controle was en de gemeente geen extra kosten hoefde te betalen.”

Wethouder van Asten bracht tijdens het debat naar voren dat hij vlak na zijn installatie als wethouder in juli vorig jaar is geïnformeerd over de problemen en direct actie heeft ondernomen. Peter Bos: “Goed dat deze wethouder nu wel openheid van zaken geeft, maar het blijft onbegrijpelijk dat we hier niet eerder uitvoerig over zijn geïnformeerd. Inmiddels is al ruim twee jaar sprake van een grote bouwput voor Den Haag Centraal. Gebleken is dat de bouw diverse malen stil heeft gelegen en er veel discussies met de bouwer zijn over allerlei problemen.”

Veel zaken zijn nog niet opgelost. Gebleken is dat de vereiste ondergrondse verbindingstunnel tussen de fietsenstalling en het station nog problematisch is. De aanbesteding hiervan is mislukt. Peter Bos: “Ook dit is lange tijd verzwegen en dat vind ik kwalijk. Ook gaat dit ons mogelijk veel extra geld kosten.”

Uit het rapport van Deloitte blijkt dat de coördinatieproblemen zich opstapelden. De fietsenstalling en de bouw van de woontorens zijn als twee afzonderlijke projecten gemanaged door twee afzonderlijke wethouders (Revis en de Bruin) en twee verschillende bouwbedrijven (Mobilis en Synchroon). Peter Bos: “Krankzinnig dat twee wethouders naast, in plaats van met, elkaar hebben geopereerd. En dat terwijl die twee bouwbedrijven allebei onderdeel zijn van het TBI-concern.”

Wethouder van Asten verzekerde dat er inmiddels maatregelen zijn getroffen. Binnenkort komt hij met een voorstel hoe het tekort van minimaal 3,5 miljoen (en mogelijk meer) gedekt zal gaan worden.

In de pers
6 februari 2019, Omroep West
10 februari 2019, Den Haag FM

Mobiele versie afsluiten