Afvalscheiding dichter bij huis werkt!

Den Haag formuleert in haar Huishoudelijk Afval Plan 2016 2020 (HAP) een veel te bescheiden doelstelling als het gaat om afvalscheiding. Het teleurstellende percentage van 31% wordt ook nog eens geflatteerd doordat hier ook het aangeboden grofvuil als afvalscheiding wordt meegenomen (het werkelijke percentage ligt op 17%). In het HAP stelt de wethouder dat voor Den Haag, als dichtbevolkte stad met relatief veel flats en bovenwoningen, een stijging van 31% naar 35% al een hele prestatie. De Haagse Stadspartij vindt dat daar best een tandje bij mag, want de landelijk norm voor afvalscheiding ligt op 75%!

Veel Hagenaars vinden afvalscheiding wel belangrijk, maar best ingewikkeld en zijn vaak niet de hoogte van de mogelijkheden waar je de verschillende soorten afval weg kan brengen. En op een bovenhuis heeft men vaak niet de ruimte om vier pedaalemmers in de keuken of op het balkon te hebben. Wat de Haagse Stadspartij betreft gaan we om die reden de mogelijkheden voor afvalscheiding dichterbij huis aanbieden. Raadslid Gerwin van Vulpen pleit al jaren voor een proef met afvalscheiding in Ondergrondse Restafvalcontainers (ORAC’s). “Deze ORAC’s bestaan in de meeste gevallen uit twee units,” volgens van Vulpen. “Als we nu weten dat de helft van onze afvalstroom uit plastic bestaat, dan is het toch logisch om één van de twee units voor bijvoorbeeld plastic te bestemmen?” Als de proef goed loopt kunnen we ook dichter bij huis glas en GFT inzamelen. “Dus wat mij betreft kan dat ambitiepercentage zeker omhoog! Uit onderzoek blijkt bovendien dat de bereidheid om afval te scheiden groter is naar mate de (loop)afstanden korter zijn.” De wethouder heeft toegezegd te willen kijken naar zo’n proef met afvalscheiding in ORAC’s.