Aanhoudend racisme bij Haagse Hogeschool

Op 22 april jl. verscheen het artikel “Haagse Hogeschool: “Racistische beledigingen tolereren wij nooit” in het AD. Naar aanleiding van dit artikel heeft een docente van kleur van de Haagse Hogeschool een artikel geschreven en de signalen van discriminatie en racisme bij de Haagse Hogeschool bevestigd. De fractie van de Haagse Stadspartij ontving vervolgens verontrustende signalen van docenten en studenten.

De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag hebben een intensieve subsidierelatie. Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij vindt dan ook dat de gemeente mede hierdoor verantwoordelijk is om voor een omgeving te zorgen waar diversiteit welkom is. 

Fatima Faid: “Al jaren horen we verhalen van mensen van kleur die wegens dit negatieve klimaat het niet meer volhielden op de Haagse Hogeschool. Talent gaat verloren voor de stad en jonge mensen raken getraumatiseerd. Dat is voor onze stad onacceptabel. Mede gezien de ernst van de signalen hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college.”

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende vragen.

1.     Klopt het dat de gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool op verschillende niveaus samenwerken namelijk, op het gebied van het verlenen van leerarbeidsplaatsen, ambtenaren die gastdocenten zijn, het verrichten van onderzoek in opdracht van de gemeente en zoveel meer? Graag de samenwerking per onderdeel specifiëren en toelichten bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak de samenwerking heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar.

2.     Klopt het dat de gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool een subsidierelatie hebben. Zo ja, kunt u dit specificeren voor de afgelopen 2 jaar?

3.     Is het college ervan op de hoogte dat docenten en studenten met een migratieachtergrond zich gedwongen voelen de school te verlaten door institutioneel racisme en discriminatie op verschillende afdelingen en diensten op de Haagse Hogeschool? Zo ja, hoe is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, hoe kan dit?

4.     Is het college ervan op de hoogte dat de afgelopen jaren docenten en studenten uit verschillende lagen van de Haagse Hogeschool de school hebben verlaten? En dat sommige docenten daar expliciet meldingen van hebben gemaakt op bijvoorbeeld LinkedIn met als reden van vertrek discriminatie of racisme?

5.     Is het college ervan op de hoogte dat er verschillende interne klachtenprocedures bestaan waar men steeds terug wordt verwezen naar de leidinggevende om een klacht te doen, terwijl het vaak dezelfde leidinggevende is die bekend staat om discriminatoire gedrag?

6.     Is het college bekend met het feit dat door het hanteren van de huidige klachtenprocedure dit aanleiding geeft tot een uitwas die niet naar tevredenheid van de klagers opgepakt wordt?

7.     Wat vindt het college ervan dat de ombudsfunctionarissen binnen de Haagse Hogeschool, een schakel in de keten van de klachtenprocedure, discriminatie niet binnen hun competentie vinden vallen en daardoor mensen van het kastje naar de muur worden sturen?

8.     Is het college het met ons eens dat zolang er geen externe procedure is bij de Haagse Hogeschool om institutioneel racisme en discriminatie aan te pakken er geen transparantie en integere aanpak ontstaat?

9.     Is het college het met ons eens dat wanneer er sprake is van discriminatie op onze Haagse Hogeschool dit moet worden aangepakt?

10.  Heeft het college contacten met de Haagse Hogeschool over discriminatie op de Haagse hogeschool? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?


Fatima Faid
Haagse StadsPartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.