logo Haagse Stadspartij Vleugellam college aan het einde van de pandemie Hotel in de Stadhouder?  Begroting van de onmacht Haagse gemeenteraad geeft podium aan man die vluchtelingen de schuld geeft van het fileprobleem. Sloopplan Morgenstond valt verkeerd in Haagse raad Haagse Stadspartij: “Inperkingen demonstratierecht onaanvaardbaar”

Laatste nieuws

Dit zijn wij

Fatima Faïd

FRACTIEVOORZITTER
WOORDVOERDER: Voorzitter commissie Leefomgeving Zorg (Samenleving) Welzijn (Samenleving) Integratie en Emancipatie (Samenleving) Sociale Zaken (Samenleving) Onderwijs (Samenleving) Veiligheid en Politie (Bestuur) Demonstratiebeleid (Bestuur)
Alle berichten van Fatima

Nadat Fatima in 2012, als fractievertegenwoordiger voor de Haagse Stadspartij, zitting nam in de commissie samenleving is zij in maart 2014 verkozen tot raadslid. Voordat ze actief werd in de raad werkte Fatima bij Stiom in stadsdeel Centrum. Door haar jarenlange achtergrond in zorg en welzijn heeft Fatima veel ervaring met armoede, gezondheidsachterstanden, integratie, sociale uitsluiting en het gemeentelijk beleid op deze terreinen.

Fatima is vooral gericht op zelforganisatie. Zij vindt het huidige beleid te veel focussen op kwantiteit.

Joris Wijsmuller

Joris Wijsmuller

RAADSLID
Woordvoerder: Voorzitter commissie Samenleving Voorzitter Haags MRDH-overleg Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Verkeer en Vervoer (Leefomgeving) Energie, Milieu en Duurzaamheid (Leefomgeving) Groen en Natuur (Leefomgeving) Buitenruimte waaronder Handhaving en Afvalbeleid (Leefomgeving)| Dierenwelzijn en Stadsboerderijen (Leefomgeving). Voorzitter adviescommissie Cultuurplan 2021-2024 in Rotterdam
Alle berichten van Joris

De loopbaan van Joris Wijsmuller (Rosmalen, 1965) is een ode aan de democratie. Hij werd politiek actief in kraakpand De Blauwe Aanslag en werkte achtereenvolgens als fotograaf, technicus bij kunstinstelling Het Kijkhuis, timmerman en slotenmaker. Na oprichting van de Haagse Stadspartij eind 1997 werd hij als lijsttrekker in maart 1998 voor de eerste maal gekozen in de Haagse gemeenteraad. In 2004 werd hij door de Haagsche Courant uitgeroepen tot beste gemeenteraadslid, in 2011 kreeg hij de Haagse Kei en in 2014 werd hij genomineerd voor beste raadslid van Nederland.

Sores? Bel Joris! 06-28334942
 

Peter Bos

Peter Bos

RAADSLID
Cultuur en Bibliotheken (Samenleving) Erfgoed en Monumentenzorg (Ruimte)\ Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling (Ruimte) Grondbedrijf en Vastgoed (Ruimte) Financiën, Personeel en ICT (Bestuur) Economie en Citymarketing (Bestuur) Stadsdelen en Deconcentratie (Bestuur) Bestuurlijke aangelegenheden (Bestuur)
Alle berichten van Peter

Na jaren achter de schermen te hebben gewerkt is Peter in 2014 fractievoorzitter geworden van de Haagse Stadspartij. “Nu we een grote partij zijn geworden die meedoet in het college van B&W voel ik een grote verantwoordelijkheid om mijn functie en onze nieuwe rol goed te vervullen. Met onze collegepartners hebben we ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ geschreven, een inspirerend programma voor deze raadsperiode. Daarnaast bewaak ik de opdracht die onze kiezers hebben meegegeven bij de laatste verkiezingen om het Haagse gemeentebestuur zodanig in te richten dat er beter naar de stad wordt geluisterd en samen wordt opgetrokken.”

Tim de Boer

Tim de Boer

FRACTIEVERTEGENWOORDIGER
Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (Ruimte) Volkshuisvesting (Ruimte) Grondbedrijf en Vastgoed Buitenruimte op termijn (Handhaving, Afval, Groen) Nieuwe omgevingswet (tijdelijke werkgroep raad)
Alle berichten van Tim

Tim is opgeleid als architect en stedenbouwkundige, maar is al snel gaan schrijven over deze onderwerpen voor diverse bladen en media. Ook geeft hij les en is betrokken bij diverse projecten binnen en buiten de stad. Als fractievertegenwoordiger houdt hij zich bezig met alles wat te maken heeft met wonen.

logo Haagse Stadspartij

Vleugellam college aan het einde van de pandemie

Op 16 september 2021 werden de Algemene Beschouwingen over de begroting 2022 gehouden in de Haagse gemeenteraad. Fractievoorzitter Fatima Faid van de Haagse Stadspartij sprak de volgende tekst: Voorzitter, We...
Lees verder

De HSP kijkt rond in DH en ziet het ene na het andere sloopplan.Bewoners hebben het recht om mee te beslissen. Bewoners hebben het recht om er bij sloop niet op achteruit te gaan. En dat gebeurt nu niet ondanks de mooie beloftes! #FatimaFaid Algemene beschouwingen

De aanpak van onderadvisering in het onderwijs pak je niet aan door overlegstructuren. Daarvoor moeten we,de niet altijd bewuste, rascistische blik op zwarte of arme kinderen aan de kaak stellen # FatimaFaid Algemene beschouwingen

Meer...

Wat hebben wij bereikt

Wat hebben wij bereikt

Kantoorpuist in Park Sorghvliet van de baan

Op 16 juli 2021 wilde het college van B&W een vergunning afgeven voor het bouwen van een kantoorgebouw op het terrein bij het Catshuis in Park Sorghvliet. Dit bleek uit...
Lees verder

Laat je stem horen via ons

Is er een onderwerp waarvan jij vindt dat de Haagse Stadspartij daar absoluut aandacht aan moet besteden? Stuur ons een mail en wij pakken het op.

 

Je kunt de Haagse Stadspartij op 3 manieren steunen

– lid worden
(€ 25,- per jaar, 1e jaar 10 euro.)

– belangstellende worden
(Gratis)

– donateur worden