Day

maart 8, 2013
verkeer

Let op: overbodige waarschuwingsborden!

Sinds geruime tijd worden in heel de stad waarschuwingsborden geplaatst. Grote rode letters waarschuwen de Hagenaars voor woninginbraak, fietsendieven, autoinbraak etc. Het nut van deze borden is niet geheel duidelijk.   De borden voeden vooral het gevoel van onveiligheid en de angstcultuur. Veel mensen ergeren zich aan deze betuttelende borden. De Haagse Stadspartij stelde schriftelijke...
Lees verder