Geen vergunningen strandhuisjes, eerst evaluatie!

De pilot strandhuisjes is het vijfde exploitatieseizoen ingegaan. Afgesproken is om deze pilot na vijf jaar te evalueren. Deze evaluatie moet nog plaatsvinden, maar inmiddels heeft een van de strandhuisjes-exploitanten voor het seizoen van 2021 een vergunning voor ontheffing op het bestemmingsplan aangevraagd.

De Haagse Stadspartij wil dat eerst een gedegen evaluatie plaatsvindt. In deze evaluatie zouden naar mening van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij belanghebbenden zoals Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid Holland, omliggende wijkorganisaties, strandgebruikers en natuurverenigingen moeten worden betrokken. De Haagse Stadspartij wil middels schriftelijke vragen van het college weten wat precies de planning is van de evaluatie en wanneer deze in de gemeenteraad besproken wordt.

Joris Wijsmuller; “ Er zouden geen nieuwe vergunningen voor strandhuizen moeten worden afgegeven voordat de evaluatie en bespreking van de pilot is afgerond!”

Schriftelijke vragen: Evaluatie en vergunningsaanvraag strandhuizen
Indiener: Joris Wijsmuller

Datum: 22 april 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In 2020 is de Pilot strandhuisjes het vijfde exploitatieseizoen ingegaan. Afgesproken is om deze pilot na vijf jaar
te evalueren. Deze evaluatie moet nog plaatsvinden, maar inmiddels heeft een van de exploitanten voor het
seizoen van 2021 een vergunning voor ontheffing op bestemmingsplan aangevraagd.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de
volgende vragen

1. Is het college bekend met de vergunningsaanvraag van 13 april jongstleden?

2. In 2018 heeft de raad de motie ‘Gedegen evaluatie proefproject strandhuizen’ aangenomen. Hoe staat het met de evaluatie? Wat is nu precies de planning?

3. Op welke wijze worden belanghebbenden zoals Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid Holland, omliggende wijkorganisaties, strandgebruikers en natuurverenigingen bij de evaluatie betrokken?

4. Wanneer is voorzien in bespreking van de uitkomsten van de evaluatie door de gemeenteraad?

5. Is het college met mij van mening dat er geen nieuwe vergunningen voor strandhuizen kunnen worden afgegeven voordat de evaluatie en bespreking van de pilot is afgerond? Zo nee, waarom niet?

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.